Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Jak odczytać przekrój geologiczny?

O tym, jakie skały znajdują się pod powierzchnią Ziemi niełatwo się przekonać, ponieważ ich wychodni nie spotykamy na każdym kroku. Najczęściej skalne podłoże maskowane jest przez pokrywy zwietrzelinowe lub, tak jak na większości obszaru Polski, przez bardzo młode osady polodowcowe, dodatkowo pokryte roślinnością. Czasem jednak, w odsłonięciach, udaje się zobaczyć leżące na sobie uławicone skały. Ich ułożenie dokumentuje wydarzenia z przeszłości, które doprowadziły do takiej, a nie innej budowy geologicznej w najbliższym otoczeniu tego miejsca.

Polecamy materiały dydaktyczne dla osób zdających maturę z geografii (profil rozszerzony) i życzymy powodzenia w interpretacji przekrojów geologicznych!

Czytaj więcej… Jak odczytać przekrój geologiczny?

dr Ryszard Szczęsny