Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Geneza bursztynu bałtyckiego

Pochodzenie bursztynu bałtyckiego od wieków nurtowało badaczy, miłośników i popularyzatorów nauki, wielokrotnie podejmowano próby wyjaśnienia jego genezy. W najnowszym artykule pt. „Geneza bursztynu bałtyckiego” przedstawiono teorie naukowe dotyczące powstawania bursztynu, jak również najciekawsze podania, mity i legendy.

Czytaj więcej… Geneza bursztynu bałtyckiego

Katarzyna Szczepaniak