Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Kręte drogi ewolucji i zróżnicowanie podrodziny Bovinae

Skamieniałości reprezentantów plemienia Bovini w kolekcji PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Tur (Bos primigenius). Fot. Michał Loba

Jeśli postawimy sobie pytanie, jaka grupa roślinożernych ssaków osiągnęła największy sukces ewolucyjny, odpowiedź będzie mogła być tylko jedna – wołowate (Bovidae). Rodzina ta liczy obecnie ponad 140 gatunków, zamieszkujących najrozmaitsze środowiska. Ich współczesne rozprzestrzenienie koncentruje się przede wszystkim w Afryce subsaharyjskiej i w Azji Południowo-Wschodniej. W swojej historii występowały jednak liczniej w całej Eurazji. Ich sukces jest po części pokłosiem przynależności do zwierząt parzystokopytnych, a wśród nich, do przeżuwaczy, wobec czego i o tych wypada coś powiedzieć. Trudno jednak rzetelnie sportretować tak obszerną grupę. Zajęliśmy się więc zwierzętami, które wydają się nam najbliższe i których szczątki można podziwiać na wystawach PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Jeśli interesują Państwa pokrewieństwa pomiędzy różnymi przedstawicielami wołowatych i ich historia ewolucyjna, gorąco zapraszamy do lektury naszego artykułu:

Kręte drogi ewolucji i zróżnicowanie podrodziny Bovinae [do pobrania]

W tekście pojawiają się pewne trudniejsze pojęcia związane z analizą pokrewieństw ewolucyjnych, dlatego przydatny może okazać się artykuł wyjaśniający te zagadnienia.

dr Michał Loba