Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

mgr Adam Pieliński

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania naukowe:

Mineralogia, petrografia, muzealnictwo.

Kontakt:

apielinski@mz.pan.pl

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

Adiunkt muzealny

Opracowywanie zbiorów mineralogicznych i petrograficznych.

Udział w pracach dydaktycznych, popularyzatorskich i wystawienniczych.

Ostatnie ważniejsze publikacje:

2019

Pielińska A., Pieliński A., Rajska M. 2019: 60-lecie działalności Muzeum Ziemi w Warszawie w strukturze Polskiej Akademii Nauk. Unikatowe zbiory bursztynu. [60 years of the Museum of the Earth in Warsaw within the structure of the Polish Academy of Sciences. Unique amber collections], Przegląd Geologiczny 67 (12): 961–963.

2018

Pielińska A., Pieliński A. 2018: Bigger and the largest amber products. Fides et Ratio. Kwartalnik Naukowy 2 (34): 352–367.

2017

Pielińska A., Szczepaniak K., Pieliński A., Kazubski M. 2017: Metody ekspozycji zbiorów geologicznych – z doświadczeń pracowników PAN Muzeum w Warszawie. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzea geologiczne. Kolekcje, ekspozycje, popularyzacja – w 100 rocznicę urodzin Eufrozyna Sagana”. Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych, 30–31.03.2017 r. Streszczenia referatów: 18–19.

Pielińska A., Szczepaniak K., Pieliński A., Kazubski M. 2017: Methods of exposition of geology collections in the experience of employees of PAN Museum in Warsaw. W: The International Scientific Conference „Geological museums. Collections, expositions, popularization – on the 100th birthday of Eufrozyn Sagan”, Old Mine Science and Art Centre in Wałbrzych, Wałbrzych, 30–31.03.2017. Abstracts: 13–14.

Pielińska A., Szczepaniak K., Pieliński A. 2017: Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie; Dział Bursztynu – „Warszawskie Zbiory Bursztynu”; „Bursztynowy las i jego mieszkańcy” – Stoisko Nr C 430 [wystawa PAN Muzeum Ziemi w Warszawie]. W: Amberif 2017. Katalog/ Catalogue. 23. Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich/ International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones. Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Gdańsk: 239.

2016

Pielińska A., Pieliński A. 2016: Surowiec bursztynowy – naturalne formy sukcynitu w zbiorach PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. W: Gazda L. (red.): Lubelski bursztyn, znaleziska, geologia, złoża, perspektywy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie: 52–57.

2015

[Pielińska A., Pieliński A.] 2015: Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie; Dział Bursztynu – „Warszawskie Zbiory Bursztynu”; „Bursztyn w medycynie i kosmetyce” – stoisko „Bursztynowa apteka”. W: Ambermart. 16. Międzynarodowe Targi Bursztynu. International Amber Fair 2015. Gdańsk, Poland, 27–29.08, AMBEREXPO. Katalog: 110.