Najnowsze komentarze

    Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza

    Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza

    Na lekcji „Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza” omawiane są różne, typowe dla terenu Polski krajobrazy. Szczególną uwagę poświęcono wyjaśnieniu w jaki sposób powstały i jak wyglądają formy rzeźby charakterystyczne dla młodych, wysokich gór, starych gór i wyżyn, nizin i wybrzeży morskich. Lekcja ma formę pokazu multimedialnego, który uzupełniony jest  prezentacją okazów skał pochodzących z omawianych rejonów. Po lekcji uczniowie będą umieli opisać i zlokalizować na mapie Polski obszary o różnym ukształtowaniu rzeźby terenu oraz podać przyczyny takiego stanu rzeczy.

    Lekcja adresowana jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum.

    R. Szczęsny