POLSKA AKADEMIA NAUK

MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

NOC MUZEÓWWstąp do nas i odkryj naturalne skarby naszej planety

Muzeum Ziemi jest wielodziałową placówką muzealną, która oprócz podstawowej misji, jaką jest gromadzenie zbiorów i ochrona dziedzictwa geologicznego, prowadzi prace badawcze i dokumentacyjne oraz szeroką działalność w zakresie popularyzacji nauk o Ziemi i upowszechniania wiedzy przyrodniczej.

Zbiory muzealne liczą obecnie ponad 180 tys. obiektów. Znajdują się wśród nich zasobne kolekcje minerałów i skał, meteorytów, kopalnej flory i fauny, pochodzących z terytorium Polski i innych regionów świata, a także cenne archiwalia z zakresu historii nauk o Ziemi. Szczególną pozycję zajmują bogate kolekcje bursztynu bałtyckiego i innych żywic kopalnych (ponad 29,5 tys. okazów), zaliczane do największych tego typu zbiorów muzealnych na świecie.

 

GODZINY OTWARCIA MUZEUM:

poniedziałek - piątek 9:00-16:00

sobota - muzeum nieczynne

niedziela 10:00-16:00 (wstęp wolny)


CENNIK


Otwarcie wystaw w niedziele

  • 7 maja - wystawy stałe otwarte, wystawy czasowe zamknięte
  • 14 maja - wystawy stałe zamknięte, wystawy czasowe otwarte
  • 21 maja - wszystkie wystawy otwarte
  • 28 maja - wystawy stałe zamknięte, wystawy czasowe otwarte

 


Wystawy stałe                                                Wystawy czasoweREZERWACJA PRZEWODNIKA I LEKCJI:

tel. 22 629 80 63 w.203 lub 204

 


Czy wiesz, że...

Przed zlodowaceniami, jeszcze kilkanaście - kilkadziesiąt milionów lat temu, palmy stanowiły naturalny składnik roślinności Polski. Dla wielu stwierdzenie to będzie zapewne zaskakujące, gdyż obecnie w naszym kraju palmy możemy spotkać jedynie w szklarniach lub mieszkaniach. O obecności palm dziko rosnących na naszych ziemiach bezsprzecznie świadczą liczne skamieniałości...
[czytaj dalej]

Odczyty i pokazy

Wystawy czasowe

Cykl Natura - Sztuka

Tak to widzę
10 maja - 4 czerwca 2017

Ekspozycje tematyczne

Barwny świat minerałów

Wielkie ssaki epoki lodowcowej

Wystawy objazdowe

Zapowiedzi wystaw

CZERWIEC - SIERPIEŃ 2017:
Rok 1900
Europa w fotografii Henryka Czeczotta
wystawa ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi

Muzeum Ziemi jest partnerem Warszawskiej Drogi Kultury

www.drogakultury.waw.pl

Muzeum Ziemi jest partnerem Stowarzyszenia Geocaching Polska Non-Profit

www.geocaching.pl

Geocaching w MZ