POLSKA AKADEMIA NAUK

MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Żubry w pejzażu Puszczy KnyszyńskiejWstąp do nas i odkryj naturalne skarby naszej planety

Muzeum Ziemi jest wielodziałową placówką muzealną, która oprócz podstawowej misji, jaką jest gromadzenie zbiorów i ochrona dziedzictwa geologicznego, prowadzi prace badawcze i dokumentacyjne oraz szeroką działalność w zakresie popularyzacji nauk o Ziemi i upowszechniania wiedzy przyrodniczej.

Zbiory muzealne liczą obecnie ponad 180 tys. obiektów. Znajdują się wśród nich zasobne kolekcje minerałów i skał, meteorytów, kopalnej flory i fauny, pochodzących z terytorium Polski i innych regionów świata, a także cenne archiwalia z zakresu historii nauk o Ziemi. Szczególną pozycję zajmują bogate kolekcje bursztynu bałtyckiego i innych żywic kopalnych (ponad 29,5 tys. okazów), zaliczane do największych tego typu zbiorów muzealnych na świecie.

 

GODZINY OTWARCIA MUZEUM:

poniedziałek - piątek 9:00-16:00

sobota - muzeum nieczynne

niedziela 10:00-16:00 (wstęp wolny)

W dniach 1 oraz 3 maja 2017 - muzeum nieczynne

CENNIK


Otwarcie wystaw w niedziele

  • 30 kwietnia - wszystkie wystawy otwarte
  • 7 maja - wystawy stałe otwarte, wystawy czasowe zamknięte
  • 14 maja - wystawy stałe zamknięte, wystawy czasowe otwarte
  • 21 maja - wszystkie wystawy otwarte
  • 28 maja - wystawy stałe zamknięte, wystawy czasowe otwarte

 


Wystawy stałe                                                Wystawy czasoweREZERWACJA PRZEWODNIKA I LEKCJI:

tel. 22 629 80 63 w.203

 


Czy wiesz, że...

Trzon Kolumny Zygmunta w Warszawie wznoszony był trzy razy. Pierwsza podstawa została wykonana w 1644 roku z tzw. marmuru chęcińskiego, pochodzącego z kamieniołomu Czerwona Góra pod Chęcinami (Góry Świętokrzyskie). Marmur chęciński to nic innego jak zlepieniec (zwyczajowo zwany zygmuntowskim), czyli skała osadowa okruchowa, powstała w wyniku lityfikacji (cementacji) żwiru. Zlepieniec zygmuntowski składa się z szarych otoczaków wapieni i dolomitów dewońskich, spojonych czerwonym cementem węglanowym zabarwionym związkami żelaza.

[czytaj dalej]

Odczyty i pokazy

Wystawy czasowe

Cykl Natura - Sztuka

Żubry w pejzażu Puszczy Knyszyńskiej
7-30 kwietnia 2017

Ekspozycje tematyczne

Barwny świat minerałów

Wielkie ssaki epoki lodowcowej

Wystawy objazdowe

Zapowiedzi wystaw

MAJ 2017:
Tak to widzę
wystawa fotografii
Ewa Kacperek

Muzeum Ziemi jest partnerem Warszawskiej Drogi Kultury

www.drogakultury.waw.pl

Muzeum Ziemi jest partnerem Stowarzyszenia Geocaching Polska Non-Profit

www.geocaching.pl

Geocaching w MZ