Serwis edukacyjny

Katalog księgozbioru Działu Bursztynu już dostępny


Biblioteka Bursztynowa

Stan na dzień 25 lipca roku 2014*


* Robocza wersja katalogu publikacji (książek, odbitek artykułów z czasopism naukowych oraz opracowań popularnonaukowych) o bursztynie i z dziedzin „okołobursztynowych” z darów, wymiany i zakupów oraz z Biblioteki MZ – dostępnych w Dziale Bursztynu.

Równolegle opracowywany jest katalog czasopism naukowych, specjalistycznych i branżowych dotyczących bursztynu – dostępnych w Dziale Bursztynu.

W sprawie katalogów oraz publikacji prosimy kontaktować się z pracownikami Działu Bursztynu.

Katalog do pobrania tutaj.