Kontakt

Polska Akademia Nauk

Muzeum Ziemi w Warszawie

00-488 Warszawa, Aleja Na Skarpie 20/26, 27

tel: (22) 621 76 24, (22) 629 80 63, (22) 629 74 79

tel/fax: (22) 629 74 97

e-mail: sekretariat@mz.pan.pl