Najnowsze komentarze

  Nowe lekcje muzealne

  Nowe lekcje muzealne

  Zapraszamy grupy szkolne na nowe lekcje muzealne, które dostępne są w Ofercie Edukacyjnej Muzeum Ziemi. Zapisy na lekcje prowadzimy pod numerem telefonu: 22 629 74 79 w.203

   

  Życie w morzu jurajskim i na jego wybrzeżu

  Szkoła podstawowa: klasy 4-8 oraz Liceum

  Lekcja poświęcona jest paleobiologii i analizie paleośrodowiska, które istniało na terenie Polski i Europy w okresie jurajskim. Zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia paleoekologii i paleobiogeografii morza. Słuchacze dowiedzą się jak interpretować kopalne środowiska morskie i ich ekosystemy na podstawie analizy skał i skamieniałości w nich zawartych. Zaprezentowany zostanie przegląd najważniejszych polskich stanowisk paleontologicznych, w których występują unikatowe skamieniałości jurajskich zwierząt morskich.

  Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie:

  ♦  Historii geologicznej Polski i Europy w czasie późnej jury.

  ♦ Zespołów faun, które występowały w jurajskich ekosystemach na terenie Polski. Omówione zostaną: małże, amonity, skorupiaki, skrzypłocze, ryby kostnoszkieletowe, żółwie, krokodyle, ichtiozaury, plezjozaury, pliozaury, pterozaury, dinozaury i praptaki.

  ♦  Łańcucha pokarmowego późnojurajskiej Polski.

  ♦  Sytuacji paleobiogeograficznej, która istniała na terenie Europy 150 milionów lat temu.

  Lekcja wzbogacona będzie zdjęciami widowiskowych kopalni i kamieniołomów z Polski i Europy, w których wydobywane są skały górnojurajskie. Ciekawym aspektem zajęć będzie prezentacja skamieniałości zwierząt morskich, które zostały znalezione na terenie naszego kraju. Zajęcia stanowią interesujący wstęp do zagadnień związanych z geologią, paleobiologią i paleogeografią Polski sprzed 150 milionów lat.

   

   Smoki morskie prehistorycznej Polski

  Szkoła podstawowa: klasy 4-8 oraz Liceum

  Lekcja poświęcona jest paleobiologii i ewolucji najważniejszych grup kręgowców morskich, których skamieniałe szczątki odnaleziono na terenie Polski. Słuchacze dowiedzą się jakie zespoły wielkich, morskich drapieżników dominowały w poszczególnych okresach geologicznych oraz jakie były najważniejsze przystosowania ryb i gadów morskich do życia w rozmaitych środowiskach prehistorycznej Polski. Zaprezentowane zostaną najważniejsze miejsca, w których występują skamieniałości wymarłych morskich kręgowców, przeanalizowana zostanie morfologia, budowa anatomiczna, tryb życia oraz pokrewieństwa ewolucyjne tych imponujących zwierząt.

  Szczególny nacisk zostanie położony na:

  ♦  Ryby pancerne i mięśniopłetwe dewonu Gór Świętokrzyskich.

  ♦  Gady morskie (ichtiozaury, plezjozaury, żółwie i krokodyle) z jurajskich stanowisk obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.

  ♦ Ssaki morskie oraz doskonale zachowane ryby kostnoszkieletowe kenozoicznych stanowisk (między innymi Karpat).

  ♦  Paleoekologię kręgowców morskich opartą na analizie ich zębów.

  Zajęcia będą wzbogacone o zdjęcia naturalnej wielkości rekonstrukcji przyżyciowych kręgowców morskich, których kości odnaleziono na terenie Polski, jak również o oryginalne okazy kości mezozoicznych gadów morskich. W trakcie zajęć słuchacze dowiedzą się jak rozpoznawać najważniejsze grupy morskich kręgowców, jakie są ich najważniejsze cechy anatomiczne oraz jak poszczególne grupy tych zwierząt adaptowały się do warunków środowiska.

  dr Daniel Tyborowski